QUE É XARDINS
CREAMOS XARDINS
PROXECTOS
CONTACTA CON XARDINS
   
 Que é XARDÍNS: Xardíns xorde despois de vinte anos de experiencia e formación.

Ala polo 1992 o promotor de XARDÍNS -Víctor adquire o titulo de: TECNICO ESPECIALISTA EN HORTOFRUTICULTURA E XARDINERÍA.

E asi como comeza a súa carreira profesional, pasando polas seguintes areas técnicas:

Técnico especialista xardineiro de PROMEN.
Técnico auxiliar de investigación agroforestal da USC.
Encargado Comercial de FADEMGA.
Capataz agrícola de HORTOFLOR.
Delegado comercial de SOAGA.
Xefe de equipo de FRUTAS BONANZA.
Docente de cursos do plan AFD en XARDINERIA E FORESTAIS.

Agora XARDÍNS é resultado final de dúas décadas de aprendizaxe, que levan a creación desta pequeña empresa de Xardinería. É tempo xa de poñer en valor toda a creatividade e a experiencia adquirida.
Cal é o obxectivo de XARDÍNS: o obxectivo principal é crear paisaxes activos, onde os nosos clientes teñan sempre ao seu alcance o seu pequeno paraíso.


XARDÍNERIA CON SENTIDO:


Para nós, facer xardíns é estar en perfecta armonía co noso entorno.